Více než jeden hlas

I have never seen and heard so much about a person’s life in audiovisual songs. Karel Gott is much more than a voice.

Nikdy jsem neviděl a neslyšel tolik o životě člověka v audiovizuálních písních. Karel Gott je mnohem víc než jen hlas.

(Překlad: Google Translator)

Karel Gott & Charlotte Ella Gottová – Srdce nehasnou